Privatleasing, billån eller kontantbetalning. Vilket är egentligen bäst?

Det finns många sätt att finansiera sin nya bil, men vilket sätt är egentligen bäst? Vi har tittat närmare på tre olika alternativ, nämligen privatleasing, billån och kontantbetalning. Många skulle direkt säga att kontantbetalning är det bästa, men det är inte helt självklart. När man exempelvis binder upp sig på ett leasingkontrakt ingår ofta service och nya däck, något som inte är självklart när du betalar bilen kontant. Alla sätt har sina fördelar och nackdelar och och ibland är de ganska små, men vi ska nedan ta en närmare titt på alla tre finansieringsalternativen.

Privatleasing är dyrast men minst riskfyllt

Det vanligaste alternativet man har när man köper bil är att ta ett billån. Men tänk på att det kan skilja en del mellan de olika bilhandlarna, ett tips är att du jämför billån på internet. Det som oftast skiljer dem åt är vilka avgifter som tillkommer. Vissa billån har exempelvis en uppläggningsavgift på 700 kronor medan andra inte har någon alls. Privatleasing är det alternativ som oftast kostar mest, men då måste man också ta hänsyn till vad som ingår i det priset. Exempelvis ingår i regel service under hela perioden och eftersom det är en ny bil har man nybilsgaranti. Detta gör privatleasing till det mest riskfria alternativet.

Är det alltid bäst att betala kontant?

Det sista alternativet som vi ska ta upp är att köpa hela bilen kontant. Det kan vid första anblick låta som det absolut bästa alternativet, men tänk då på vad som ingår i köpet och hur lång garantin är. Har man tänkt att äga bilen längre än nybilsgarantin kan du få en del oförutsägbara utgifter. En annan aspekt som många inte tar särskilt stor hänsyn till vid kontantköp är värdeminskningen. Är det värt att lägga 300 000 kronor kontant på en bil som 3 år senare bara är värd 180 000? Det är en förlust på 120 000, pengar som kanske hade vuxit vid en mer lönsam investering.