Sommardäck

Vinterdäck

Verkstäder

Vikten av att serva bilen

När, hur ofta och varför måste du serva din bil? Alla bilägare känner till att de bör serva bilen regelbundet, men det är inte alla som förstår varför och vad en bilservice innebär. Kort förklarat kommer din bils livslängd förlängas med en service som utförs på rätt sätt. Det kan även hjälpa dig att undvika obehagliga överraskningar.

Det finns ett antal saker du kan göra själv när det kommer till att serva bilen. Men för att vara säker på att allting görs på rätt sätt är det viktigt att bilen tas till en verkstad. Här kommer du få mer information om vad en bilservice innebär och varför det är viktigt att du servar din bil regelbundet.

Hur ofta ska bilen servas?

Hur ofta din bil måste tas in på service varierar lite. Vissa bilar har en så kallad konditionsbaserad service. Detta betyder att din bil har ett sätt att indikera när du ska ta in den på service. Serviceindikatorn kan även börja larma ifall du skulle börja köra mer offensivt till skillnad från tidigare.

Vissa bilar börjar larma efter en viss tidsperiod, andra bilar larmar istället efter att du kört ett visst antal kilometer. När det är dags att serva bilen varierar alltså en hel del. En funktion som är tidsstyrd är när bromsvätskan ska bytas. Detta beror på att vätskan är hygroskopisk och, oavsett om din bil körs eller inte, kommer suga åt vatten. Motoroljan däremot ska bytas på kilometerintervall, så länge bilen körs regelbundet. Om du endast använder bilen då och då ska även byte av motorolja ske efter en viss tid.

Ytterligare en funktion som kan finnas är slitagegräns. Bilen kan ha ett larmsystem som berättar när vissa delar har nått slitagegränser, till exempel bromsbeläggen. Vilka larmsystem och funktioner som finns varierar en hel del. Bilar kommer dock med en instruktionsmanual där du kan hitta all information om detta.

Viktigt att serva bilen

Många bilägare ser på bilservice som en rätt onödig tjänst. Detta beror på att en stor del av uppgifterna som görs kan utföras hemma, till exempel däcktrycket, spolarvätska och motoroljans nivå. Men trots att det här stämmer finns det även flera delar av servicen som kräver verktyg och kompetens som endast mekaniker har.

De modernare bilarna kan även vara väldigt komplicerade, och om du tar bilen till en mekaniker som inte har rätt kunskap kan det leda till värre problem. Samma sak om du försöker serva bilen helt själv.

Bilservice är avgörande för att bilen och alla passagerare ska hållas så säkra som möjligt. Det hjälper även att förlänga din bils livslängd. Genom en noga service kommer eventuella problem att upptäckas i god tid, ofta innan de uppstår. Skulle din motor brytas ner när du kör ute på motorvägen i hög hastighet kan det vara väldigt farlig. Men tar du bilen till service regelbundet kommer detta problem upptäckas i förtid.

Pris för bilservice

Priset på en bilservice kan variera en hel del. Många verkstäder följer rekommendationerna från bilens tillverkare om arbetet som ska utföras. Detta innebär att vilka punkter en verkstad ska gå igenom kan se väldigt annorlunda ut beroende på vilken typ av bil du äger.

Stort ansvar att äga en bil

Att äga en bil innebär ett väldigt stort ansvar. Det räcker inte att köpa en, tanka den regelbundet och köra runt. För att bilen ska hålla så länge som möjligt och vara så säker den kan vara krävs det regelbunden service. Det är även viktigt att din bilservice utförs av mekaniker som har erfarenheten och utbildningen som krävs. Förhoppningsvis kan informationen som vi har på den här hemsidan hjälpa dig med allt du behöver veta om bilar och bilservice.